HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2008 Özel Yetenek Sınavları

 

 
Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi Müzik ve Resim-iş Öğretmenliği Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.
 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği   :
Sınav Programı Kontenjan

Taban Puan Türü   

Ön Kayıt

Tarihi

Özel Yetenek Sınavı Tarihi

Kesin Kayıt

Tarihi (*)

Kız Erkek

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Örgün)

 

15 25

Sınava katılmak için 2008-ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 165.000  puan almış olmak gereklidir.  Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin Spor-Beden alan / kol / bölümü Mezunları ile milli sporcuların ise 2008 -ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az  145.000 puan almaları yeterlidir.

25-29

AĞUSTOS 2008

 

02-05
EYLÜL
2008

 

15-16
17-18
EYLÜL
2008

 

 
Müzik Öğretmenliği  : 
Sınav Programı Kontenjan

Taban Puan Türü   

Ön Kayıt

Tarihi

Özel Yetenek Sınavı Tarihi

Kesin Kayıt

Tarihi (*)

Eğitim Fakültesi  

Müzik Öğretmenliği Bölümü          (Örgün)

 

40

Sınava katılmak için 2008-ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 165.000  puan almış olmak gereklidir. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri, Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik, Sanat (Müzik) alan / kol / bölümlerinden mezun olan adayların için ise 2008–ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 145.000 puan almaları yeterlidir.                        

25-28

AĞUSTOS 2008

 

02-05
EYLÜL
2008

 

15-16
17-18
EYLÜL
2008

 

 
Resim-İş Öğretmenliği  : 
Sınav Programı Kontenjan

Taban Puan Türü   

Ön Kayıt

Tarihi

Özel Yetenek Sınavı Tarihi

Kesin Kayıt

Tarihi (*)

Eğitim Fakültesi    

Resim-İş Öğretmenliği Bölümü          (Örgün)

 

40

Sınava katılmak için 2008-ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 165.000  puan almış olmak gereklidir. Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri  ve Güzel Sanatlar Liselerinin Resim, Sanat (Resim) alan / kol / bölümlerinden mezun olan adayların için ise 2008–ÖSS puan türlerinin herhangi birinden en az 145.000 puan almaları yeterlidir.                           

25-28

AĞUSTOS 2008

 

02-05
EYLÜL
2008

 

15-16
17-18
EYLÜL
2008

 

(*) Asil listeden kazanan adayların kesin kayıtları 15-16 Eylül 2008, yedek listeden kazanan adayların
kesin kayıtları ise  17-18 Eylül 2008 tarihlerinde yapılacaktır.

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER    :

1- Başvuru dilekçesi (ön kayıt dosyasında verilecek matbu dilekçe aday tarafından doldurulacaktır.)

2- 2008 ÖSS belgesinin aslı ve fotokopisi (Bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir.)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6, Adaya ait fotoğraf, son 6 ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

4- Resmi bir sağlık kurumundan alınmış Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Müzik Öğretmenliği  ve Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına girmesinde sakınca olmadığını belirtir rapor.

5- Nüfus  cüzdanının aslı ve fotokopisi (Bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir.)

6- Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi (Bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir.)

7- Ön kayıt ve diğer sınav giderleri için 175 YTL  Ziraat Bankası Yenişehir Emniyet caddesindeki Şubeye (Bölüm açıklamalı)  yatırılarak  banka dekontu kayıt esnasında görevlilere teslim edilecektir. (Aday sınava girmediği takdirde, mazereti ne olursa olsun yatırdığı para iade edilmez.)

 

 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR                              : 

1- Başvuru için aday T.C. veya K.K.T.C. uyruklu olmalıdır.

2- Ön kayıt adayın kendisi veya bir yakını tarafından yaptırılabilir. Posta ile yapılacak kayıt başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Sınava Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Bölümlerine 1984 ve daha küçük
doğumlu olanlar başvurabilir (yaş tashihi kabul edilmez).

4- Müzik Öğretmenliği Bölümüne başvuracak adaylardan enstrüman çalacak olanlar, sınava piyano dışındaki her türlü
enstrüman, nota vs. araç gereçlerini kendileri getirmek zorundadır.

5- Özel Yetenek Sınavlarının ön kayıtları Osmanbey Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Kayıt Bürosunda yapılacaktır.

6- Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Güzel Sanatlar Fakültesinde,
Müzik Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi
Büyük Amfide, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı Harran Üniversitesi
Yenişehir Kampüsünde yapılacaktır.

7- Sınav giderleri kayıt sırasında alınacaktır.
 

 

BİLGİ İÇİN ADRES VE TELEFON NUMARASI 

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Osmanbey Kampusü / ŞANLIURFA

http://www.harran.edu.tr

TEL: 0 414 344 00 20 / 1201