ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ,
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE OKUTMAN
ALINACAKTIR

 

 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dalı ve programlara öğretim elemanı ( öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi ) alınacaktır.

A)GENEL ŞARTLAR          :

            1–657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

            2-Bu ilanda bulunan Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edebilmek için; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) ilgili alanda (atama yapılacak programın lisans, önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekir.  

            3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir. (Rektörlük Yabancı Dil Okutmanı kadrosuna müracaat edecek adayların KPDS ve ÜDS’den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir) Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

B)ÖZEL ŞARTLAR :

 

            Her kadro için özel şartlar ve başvuru sırasında verilecek belgeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/ web sayfasında belirtilmiştir.

 

C)DİĞER ŞARTLAR

 

            1-Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde araştırma görevlisi adayları başvurularını ilgili Fakülte Dekanlıklarına, öğretim görevlisi, okutman ve uzman adayları ise başvurularını şahsen veya posta ile Rektörlüğe (Personel Daire Başkanlığına) yapacaklardır. İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

                                   

            2-Herhangi bir kurumda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek vermeleri gerekmektedir.

 

            3-Öğretim Elemanı kadrolarına son müracaat tarihi, her kadro için ön değerlendirme tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçların açıklanma tarihi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru/ web sayfasında belirtilmiştir.

 

            4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

D)MUAFİYETLER  :

 

            Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının yükseköğretim kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanına atanacaklar, 31 Temmuz 2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

            Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 3146994 nolu telefonundan veya bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

 

 

 

BİRİMİ

 

ANABİLİM DALI/PROGRAM

    

 

UNVAN

  

 

DER

     

 

ADET

 

 

AÇIKLAMA

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yön. Tef. Pl. ve Eko.

Arş. Gör.

7

1

Eğitim Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

Sınıf Öğretmenliği

Arş. Gör.

7

1

Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır)

 

 

 

 

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji

Arş. Gör.

6

1

Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

Analitik Kimya

Arş. Gör.

7

1

Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

Cebir ve Sayılar Teo.

Arş. Gör.

7

1

Matematik Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

Eski Türk Edebiyatı

Arş. Gör.

7

1

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

Beşeri ve İktisadi Coğr.

Arş. Gör.

7

1

Fakültelerin Coğrafya Bölümden Lisans mezunu olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır)

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yapı

Arş. Gör.

7

1

İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

Mak. Teo. ve Din.

Arş. Gör.

7

1

Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Lisans mezunu olmak(2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır)

Bilgisayar Donanımı

Arş. Gör.

6

1

Bilgisayar Müh. veya Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik - Bilgisayar Bölümü Lisans mezunu olmak  (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır)

Bilgisayar Yazılımı

Arş. Gör.

6

1

Bilgisayar Müh. veya Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik - Bilgisayar Bölümü Lisans mezunu olmak  (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.)

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bahçe Bitkileri

Arş. Gör.

7

1

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır

Tarım Makineleri

Arş. Gör.

7

1

Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü veya Tarımsal Yap. ve Sulama Bölümü Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans öğrencisi olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır

 

 

 

 

 

ŞANLIURFA MESLEK YÜKSEOKULU

 

 

 

 

 

 

Elektrik

Öğr. Gör

6

1

Elektrik – Elektronik Müh. veya Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik bölümü Lisans mezunu olmak

Çocuk Gelişimi

Öğr. Gör

5

1

Çocuk Gelişimi Mezunu olmak veya Çocuk Hemşireliği konusunda Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Otomotiv

Öğr. Gör

5

1

 Makine Müh. veya Otomotiv Müh. Lisans mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

Halkla İlişkiler

Öğr. Gör

5

1

Halkla İlişkiler veya İletişim alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

Restorasyon

Öğr. Gör

4

1

Mimar Lisans mezunu olmak veya Restorasyon alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

Hazır Yemek ve Aşçılık

Öğr. Gör

4

1

Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü veya Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yiyecek İçecek işletmeciliği Bölümü mezunu olmak

Bilgisayar Tek. ve Programlama

Öğr. Gör

4

1

Bilgisayar Müh. veya Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik - Bilgisayar Bölümü Lisans mezunu olmak

Turizm Otel İşletmeciliği

Öğr. Gör

4

1

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olup, yükseklisansını işletme alanında yapmış olmak.

AKÇAKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

Tekstil

Öğr. Gör

6

1

Tekstil Müh. veya Endüstri Makine Mühendisi mezunu olup Tekstil alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Turizm ve Otelcilik

Öğr. Gör

4

2

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Lisans Mezunu olmak

Bilgisayar Tek. Ve Programlama

Öğr. Gör

5

1

Bilgisayar Müh. veya Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik - Bilgisayar Bölümü Lisans mezunu olmak.

CEYLANPINAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Tarım İşletmeleri ve Çiftlik Yönetimi

Öğr. Gör

4

1

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans Mezunu olmak

SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Tek. Ve Programlama

Öğr. Gör

5

1

Bilgisayar Müh. veya Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik - Bilgisayar Bölümü Lisans mezunu olmak.

 

SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

Seracılık

Öğr. Gör

4

1

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak

Sigortacılık

Öğr. Gör

4

1

Sigortacılık mezunu veya Yüksek Lisansını Sigortacılık alanında yapmış olmak

VİRANŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Tek. Ve Programlama

Öğr. Gör

4

1

Bilgisayar Müh. veya Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik - Bilgisayar Bölümü Lisans mezunu olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

Öğr. Gör

4

1

Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu olmak ve alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

REKTÖRLÜK

Yabancı Diller

Okutman (İngilizce)

5

5

Yabancı Diller Bölümü (İngilizce) /  İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm mezunu olmak (İngilizce)

 

Uzman (Biyolog)

6

1

Bilgisayar Müh. veya Elektronik Müh. alanlarından birinde Yüksek Lisans yapmış olmak